"Laboratuvar çalışanları, Merkezin, ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümlerin yapıldığı laboratuvarda özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydugu araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında yardımcı ve öncü olmayı amaçlamaktadır."

Prof. Dr. Hakan Altan

New Jersey Institute of Technology-State University of New Jersey at Rutgers Üniversitelerinin bütünleşik Uygulamalı Fizik programını başarıyla bitirerek doktora derecesini alan Prof. Dr. Hakan Altan, doktora tezi çalışmalarının çoğunu dünyaca ünlü Bell-Labs-Lucent Technologies'de gerçekleştirdi. Yaptığı çalışmalar ile fotonik alanında son derece önemli ve güncel bir konu olan Terahertz (THz) uygulamalarında kendine isim yaparak doktora sonrası çalışmalarını fotonik uygulama alanındaki başarılarıyla dünyada sayılı araştırmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Robert R. Alfano yanında doktora sonrası araştırmacı olarak görev alarak gerçekleştirdi. Kendisinin doktora alanı dışındaki ve doktora sonrası yayınlarına bakıldığında, sadece Terahertz konularında değil ultrahızlı spektroskopi yöntemleri, plazma fiziği ve astronomi gibi birbirinden farklı konularda yayın yaptığı gözüküyor. Kendisi, 2007 Temmuz ayında ODTÜ Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına başladıktan sonra bu alanlardaki araştırma geliştirme etkinliklerinde son derece önemli başarılara imza atmıştır. Aldığı ulusal ve uluslararası projeler ile Fizik Bölümü'nün altyapısına ve fotonik alanının bölümde gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Prof. Dr. Altan, kurucusu olduğu Terahertz Araştırma Laboratuvarı'nda, 2009 yılında, spektroskopi ölçümleri için Türkiye'deki ilk darbeli THz ışın kaynağını geliştirdikten sonra geçtiğimiz yıl THz frekans aralığında çalışan ilk uzaktan görüntüleme yapabilen sistemi geliştiren ekibin başında yer almıştır. Bu laboratuvarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sayesinde birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisi tecrübe edinmişlerdir. Bu öğrenciler, kariyerlerini ülkemizin önde gelen Ar-Ge kuruluşlarında veya uluslararası tanınmış fotonik araştırma Ar-Ge merkezlerinde sürdürerek bu alandaki çalışmalara katkı sağlamaya devam etmektedirler.

Temel amacı üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için eğitim ve ölçüm hizmeti sunmak olan ODTÜ Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü'ne Nisan 2017'de Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Altan atandı. ODTÜ Merkez Laboratuvarı'nda iki ayrı bölüm, merkezin araştırma faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bunlar Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi ile Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi olarak ayrılmıştır. Merkez Laboratuvarı'nda tüm çalışmaları başarıyla takip etmek ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, idari ana kadroyu oluşturan, içinde laboratuvar müdürünün de yer aldığı beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu ve iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi'ndeki faaliyetler, Müdür Yardımcısı ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Özerinç tarafından; Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi'ndeki faaliyetler de diğer Müdür Yardımcısı ODTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çağdaş Son tarafından takip edilmektedir. 2011 yılında TS EN ISO 17025 Standardı'ndan akredite olabilmek için çalışmalara başlanmış ve 2013 yılında yapılan denetimler sonucu ODTÜ Merkez Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Merkezde bulunan 28 ayrı ölçüm ve analiz laboratuvarında uzman ekibimizin yardımıyla dış paydaşlar, malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra, biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında numunelerini inceletebilmektedir. ODTÜ Merkez Laboratuvarı'nda bulunan Numune Kabul Birimi ve/veya laboratuvarlarımızda çalışan uzmanlar üzerinden telefon, e-posta veya kişisel olarak yapabilecekleri başvuruları sonucu incelemek istedikleri numuneler, belirlenen ölçüm ve analiz laboratuvarlarında kısa süre içinde incelenip sonuçlar raporlanarak kendilerine iletilmektedir. Özellikle son yıllarda, sanayinin laboratuvarlarımızdaki sistemleri ölçüm ve analiz yapma amaçlı kullanımına dair ilgisinin arttığını laboratuvarlarımızda ölçülen numune sayılarındaki artışlardan ve ekonomik katkılarından ölçebilmekteyiz. 2016 yılında laboratuvarda yapılan tüm analizlerden elde edilen gelirin %25'i sanayiden ve diğer kuruluşlardan gelmiştir.