Eymir Gölü

Eymir Gölü

Bir zamanlar yüzülen, balık tutulan ve 1990'lı yıllara kadar da ODTÜ yerleşkesinin ana içme suyu kaynağı olarak kullanılan Eymir Gölü; 1970'li yıllardan itibaren Gölbaşı kasabasının arıtılmamış kanalizasyon sularının doğrudan verilmesiyle kullanım kalitesini kaybetti. 1995'te ODTÜ'lü akademisyenlerin ASKİ ile yaptığı işbirliği sonucu devreye sokulan Gölbaşı kanalizasyon sistemiyle Eymir Gölü'ne doğrudan evsel atık suyu verilmesi durdurularak Eymir Gölü'nün korunması için ilk somut adım ODTÜ öncülüğünde atılmış oldu. Ardından 1997 yılında kurulan ODTÜ Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı ile "Ekolojik İzleme Programı" başlatıldı. Bu program kapsamında, ODTÜ-Limnoloji Laboratuvarı gözetiminde 1998-1999 yılları arasında Eymir Gölü'nü iyileştirmek için gölde yoğun olarak bulunan sazan ve kadife stoklarının %50'si gölden denetimli şekilde avlanarak uzaklaştırıldı. Evsel atık suyunun uzaklaştırılmasından sonra geçen 20 yılın ardından Eymir Gölü'nde; biri kısa, diğeri uzun dönemli olmak üzere iki kez yapılan biyomanipülasyon ve restorasyon uygulamalarıyla fosfor yoğunluğunda çok önemli düşüşler sağlandı. Bu durum göl su berraklığının artmasına ve fitoplankton kütlesinde belli ölçüde azalmaya neden oldu. Eymir Gölü'nün biyomanipülasyon ile restorasyonu, ülkemiz ve hatta Akdeniz iklim bölgesindeki ilk başarılı restorasyon uygulamasıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eymir Gölü ekosistemini koruma ve yönetmeyi daha etkin ve aktif yürütebilmek için Eymir Gölü'nde "Kemal Kurdaş Ekolojik İzleme ve Eğitim İstasyonu"nu kurdu. Limnoloji Laboratuvarı Eymir Gölü'ndeki olası tüm değişimleri şimdi Avrupa COST Aksiyonu olan NETLAKE kapsamında TÜBİTAK ÇAYDAĞ desteği ile "Gerçek Zamanlı Otomatik Göl İzleme Sistemi" ile takip etmektedir. Böylece göl su kalitesi ve ekolojik durum 10 dakikada bir otomatik olarak tespit edilip, Gölün uç olaylara (ısı dalgaları, sel baskınları, vb.) verdiği tepkiler modellenerek, Eymir Gölü ekosistem yapısı ve ekosistem değerleri, daha etkin koruma yöntem ve stratejileri geliştirilmesinde kullanılacak. 1997'den bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda Eymir Gölü bugün yeniden Orta Anadolu'da nadir iyi ekolojik özelliklere ve su kalitesine sahip göllerden biri haline geldi.