Kemal Kurdaş - ODTÜ Rektörü 1961-1969

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin efsane Rektörü Kemal Kurdaş’ı ölümünün 6. yılında saygıyla anıyor, üniversitemizin, ülkemiz ve dünyada sahip olduğu konumu kazanmasındaki tüm katkıları için bir kez daha sonsuz minnet sunuyoruz. 

Hükümetten-Üniversiteye

“Bana o günlerde sık sık sorulan soru şu idi: Ankara’da yakın zaman- da kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi diye bir üniversite var, onun rektörlüğü boş, onunla ilgilenir misin? Bu birçok kişiden geldi... Çok geçmeden esas sorumlu olarak Orhan Mersinli (Mütevelli Heyeti Başkanı) bana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nü teklif etti. Kabul cevabını verdim. (s.26) 1961 yılı Kasımında hükümetteki görevimden (Maliye Bakanlığı) ayrılarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne başladım. Kasım 1969 sonuna kadar 8 yıl süreyle görevde kaldım. Üniversite kuruluşundan itibaren geçen 5 yıllık sürede eğitimini TBMM’nin bahçesindeki barakalarda, eski hizmet atölyesinde ve Emekli Sandığı binasında sürdürmüştür. Kendisine ait tapulu bir binası bulunmamaktadır. 21 Kasım 1961’de ODTÜ Rektörlüğüne başladım. 2 Mart 1962’de Mimarlık Fakültesi binasının temelini attık. 3 Aralık 1961’de ODTÜ arazisine ilk ağaçları dikmeye başladık... 1969’da ODTÜ dünyanın en modern kampüslerinden biri olmuş, öğrenci adedi 8 yılda 10 kat, tam görevli öğretim üyeleri 8 kat artmış, ODTÜ eğitim ve araştırmaları ve yayınlarıyla adı her yerde şerefle anılan bir üniversite olmuştu (s.32)....”

O, ODTÜ’nün efsane Rektörü idi.. O, bir fikre can verdi, ODTÜ’nün en önemli kilometre taşlarından biridir. 19 Nisan 2011’de aramızdan ayrılan Kurdaş, eseriyle sonsuza dek yaşayacaktır.

 Kemal Kurdaş. ODTÜ Yıllarım “Bir Hizmetin Hikayesi”. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayını, Ankara:1998.