ODTÜ Ailesine Yeni Katılan Akademisyenlerimiz...

Yrd. Doç. Dr. Ali İmer
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
2003 yılında ODTÜ Jeoloji Müh. Böl.'nden lisans, üç yıl sonra yine aynı bölümden Maden Yatakları alanında yüksek lisans derecelerini aldım. 2006 yılında Kanada'da bulunan University of Alberta'da doktora programına başladım. Doktora çalışmalarım sırasında Doğu Anadolu'da bulunan bazı altın ve bakır yatakları üzerine araştırmalar yaptım. 2012 yılında Avustralya'ya yerleştim ve burada Queensland eyaletinin kuzeybatısında bulunan dünyaca ünlü Mt. Isa maden bölgesinde arama jeoloğu olarak bakır-altın yataklarının tespiti üzerine çalıştım. Bundan yaklaşık bir yıl sonra araştırmacı olarak üniversiteye geri döndüm. İlk olarak University of Queensland bünyesinde bulunan Queensland Geothermal Centre of Excellency (QGECE), ardından da yine aynı okula bağlı School of Earth Sciences'ta çalıştım. 2015'te ODTÜ'ye geri döndüm ve halen bu bölümde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Başlıca araştırma alanlarım arasında hidrotermal tipte baz ve değerli metal yataklarının kökenlerinin ve bu yatakların oluşumu üzerindeki tektonik, magmatik ve yapısal kontrollerin belirlenmesi bulunmakta. Doğa gezileri, davul çalmak, kitap okumak ve basketbol ise akademik çalışmalarım dışındaki ilgi alanlarım.
Ayyüce SALMAN
Yabancı Diller Yüksek Okulu - Temel İngilizce Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2010 yılında mezun oldum. ODTÜ'ye katılmadan önce İstanbul Açı Okulları'nda İngilizce öğretmeni, Beykent Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nde ise İngilizce okutmanı olarak görev yaptım. 2015'te Cambridge Delta Module 2 sertifikasını almaya hak kazandım. ODTÜ YDYO hizmet içi programını 2016 yılında tamamladım. Araştırma alanlarım arasında, yabancı dil sınıfında eleştirel düşünme becerileri bulunmaktadır. Seramik yapımı ve arkeoloji ise ilgilendiğim uğraşılardır.

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BAYKAL
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2003, 2006 ve 2012 yıllarında ODTÜ İnşaat Müh. Böl.'nden sırasıyla Lisans, Kıyı ve Deniz Müh. alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldım. 2007-2012 yılları arasında ODTÜ İnşaat Müh. Böl.'nde Araştırma Görevlisi olarak, 2012-2014 yılları arasında Danimarka Teknik Üniversitesi, Makine Müh. Böl.'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptım. 2014-2016 yılları arası ODTÜ İnşaat Müh. Böl. Deniz Müh. Araştırma Merkezi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra, Şubat 2016'dan itibaren aynı bölümde Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapıyorum. Akışkanlar mekaniği, veri analizi, kıyı ve deniz mühendisliği konularında dersler veriyorum. Başlıca araştırma alanlarım; rüzgar dalgaları etkisinde kıyılarda kum taşınımı, kıyı çizgisi ve yakın kıyı morfolojisinin değişimi, dalga-yapı-deniz tabanı etkileşimleri, deniz yapıları çevresinde türbülanslı akımlar ve oyulma, açık deniz ve kıyı yapıları tasarımıdır. Sinema, resim, müzik ve tüplü dalış hobilerim arasında yer almaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Ebru Aydın Göl
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Lisans derecemi 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden aldım. Yüksek lisans derecemi 2010 yılında École Polytechnique Fédérale de Lausanne Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden, doktora derecemi ise 2014 yılında Boston Üniversitesi Sistem Mühendisliği Bölümü'nden aldım. 2014-2015 yılları arasında, Google Inc.'de çalıştıktan sonra, Mart 2016'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yardımcı doçent olarak katıldım.

Formel metotlar, siber-fiziksel sistemler, bu tip sistemlerin formel olarak dizayn edilmesi ve doğrulanması alanlarında araştırmalar yapmaktayım.

Emel TURGUT
Yabancı Diller Yüksek Okulu - Temel İngilzce Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 2004'te mezun oldum. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2007'de Cambridge English Hizmet İçi Eğitim (ICELT), 2011'de Cambridge English Yabancı Dil olarak İngilizce Eğitimi Diploması (DELTA) aldım. 2004-2006 yılları arasında bir dil kursunda yetişkinlere genel İngilizce, 2006-2016 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Hazırlık programında akademik İngilizce dersleri verdim. Araştırma alanlarım İngiliz Edebiyatı, İngilizce eğitiminde edebiyatın yeri, formal yazı becerisi eğitiminin akademik yazı becerisi üzerine etkileridir. İş dışında yaratıcı kendin-yap projeleri ve edebiyat eleştirileri ile ilgilenmekteyim.

Yrd. Doç. Dr. Işıl İşler
İlköğretim Bölümü
2006 yılında ODTÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği programından mezun oldum. Aynı yıl İDV Özel Bilkent Ortaokulu'nda matematik öğretmenliğine ve ODTÜ İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi programında yüksek lisansa başladım. Bir yıllık öğretmenliğin ardından ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yüksek lisans sonrası ODTÜ'de doktora programına devam ettim. 2009'da Erasmus ile bir dönem Londra Middlesex Üniversitesi'nde bulundum. 2010 yılında ise University of Wisconsin-Madison'da doktora programına başladım ve birçok projede, alanda tanınmış akademisyenlerle çalışma tecrübesi edindim. Madison'da doktora ve post doktora süresince geçen yaklaşık 6 yılın sonrasında Haziran 2016'da Yardımcı Doçent olarak ODTÜ Eğitim Fakültesi'ndeki görevime başladım. Çalışma alanım matematik eğitimi; spesifik olarak erken cebir, akıl yürütme ve öğretmen eğitimiyle ilgileniyorum. Meditasyon yapmak ve doğada vakit geçirmek hobilerim. ODTÜ ailesine katılmış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum.

Yrd. Doç. Dr. Melek AKIN ATEŞ
İşletme Bölümü
ODTÜ İşletme Bölümü'ne Mayıs 2015'te katıldım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde çift ana dal programı ile İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, Hollanda NUFFIC bursu ile Rotterdam School of Management, Erasmus University'de Tedarik Zinciri Yönetimi yüksek lisansı yaptım. Yine aynı okulda Satın alma Stratejileri konusunda doktoramı tamamladıktan sonra iki sene yardımcı doçent olarak görev yaptım. Alıcı-tedarikçi ilişkileri ve satın almanın inovasyon ve sürdürülebilirliğe etkisi konularında ampirik metodlarla hem kantitatif hem de kalitatif araştırmalar yapıyorum. İşletme Bölümü'nde Operations Management (lisans, MBA, ve Executive MBA) ve Strategic Sourcing derslerini veriyorum. Boş vakitlerimde soyut resim yapmaktan hoşlanıyorum, fırsat buldukça seyahat etmeye çalışıyorum.

Yrd. Doç. Dr. Nihal TERZİ ÇİZMECİOĞLU
Biyolojik Bilimler Bölümü
Lisans eğitimimi 2001 yılında, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde tamamladım. Sonrasında, Harvard Üniversitesi'nde, protein kodlamayan gen ifadesinin epigenetik mekanizmalarla kontrolü üzerine doktora yaptım. Doktora sonrası çalışmalarımı; 2011 ve 2016 yılları arasında, Harvard Tıp Fakültesi'ne bağlı Boston Çocuk Hastanesi'nde, embriyonik kök hücrelerin farklılaşma süreçlerini etkileyen epigenetik mekanizmalar üzerine yaptım. Kök hücreler ve epigenetik konularındaki deneyim ve bilgilerimi aktarmak ve kendi araştırma grubumu kurmak üzere, 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü kadrosuna katıldım.

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUNÇBAĞ
Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi bölümünde görev yapıyorum. Hesaplamalı sistem biyolojisi ve biyoenformatik alanında, proteinler arasındaki ve genomdaki etkileşim ve sinyal ağlarının çeşitli kanser tiplerinde nasıl değiştiği üzerine çalışmalar yürütüyorum. İTÜ Kimya Müh.'nden 2005 yılında lisans, Koç Üniversitesi Hesaplamalı Bilim ve Müh. bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerimi 2007 ve 2010 yıllarında aldım. 2010-2014 yılları arasında, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Biyoloji Müh. Bölümü'nde doktora sonrası çalışmalarımı sürdürdüm. FP7 Marie Curie – TÜBİTAK ortak fonu ile desteklenen Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı kapsamında 2014 yılından itibaren akademik aktivitelerimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde devam ettirdim. Yapısal biyoenformatik, hesaplamalı sistem biyolojisi, hastaya özgü veri entegrasyonu ve ağ modelleme alanlarındaki çalışmalarım çokça atıf almış ve alanda etki yaratmıştır. Çalışmalarım, 2015 yılında Bilim Akademisi'nin Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kapsamında ödüllendirilmiştir.

Pelin YILMAZ YAVUZ
Yabancı Diller Yüksek Okulu - Temel İngilizce Bölümü
ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi bölümü İngilizce Öğretmenliği Lisans programı ve Sosyoloji Yandal programı mezunuyum. Cambridge English'ten 2013'te hizmet içi eğitim sertifikası (ICELT) ve 2016'da Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi Diploması (DELTA) aldım. ODTÜ'den önce Aydın TED Koleji'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine genel İngilizce, Bilkent Üniversitesi Hazırlık programında ise akademik İngilizce dersleri verdim. İngiliz edebiyatı, toplum-dilbilimi, halkbilimi ve antropoloji araştırma alanlarım arasındadır. İş dışında yaratıcı yazarlık, kaligrafi ve bahçecilik ile ilgilenmekteyim.

Sevinç ÇELİK ÖZTÜRK
Yabancı Diller Yüksek Okulu - Temel İngilizce Bölümü
2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniveritesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nden mezun oldum. Yüksek Lisansımı yine ODTÜ'de, İngiliz Edebiyatı Bölümü'nde yaptım. Bu süreçte ODTÜ İlkyar'a gönül verdim ve çeşitli İlkyar projelerinde yer aldım. Bir yıl kadar Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda okutman olarak çalıştıktan sonra Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümü'nde göreve başladım ve 2016 yılına kadar da orada okutman olarak çalıştım. Çalıştığım kurumlarda üstlendiğim çeşitli sorumlulukların ve yer aldığım farklı ünitelerdeki görevlerin mesleki gelişimime oldukça katkıda bulunduğuna inanıyorum. Mesleki ilgi alanlarım; materyal geliştirme, motivasyon, beyin temelli öğrenme ve çoklu zeka olarak sayılabilir. Bunun dışında dramayla ilgileniyorum ve dil ediniminde drama yoluyla öğretimin, özerk öğrenmenin ve öğrenci algılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap okumayı, film izlemeyi ve fırsat buldukça kısa hikayeler ve şiirler yazmayı seviyorum.

Yrd. Doç. Dr. Sezer ÖZERİNÇ
Makina Mühendisliği Bölümü

2008 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldum. Yüksek lisansımı aynı bölümde tamamladım. Doktora derecemi 2015 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign'den aldım. 2016 yılı Şubat ayından beri ODTÜ Makina Mühendisliği'nde yardımcı doçent olarak görev yapıyorum.

Yüksek mukavemete sahip nanomalzemelerin ve aşınmaya dirençli nanoyapılı kaplamaların geliştirilmesi ve bu yapıların mekanik özelliklerinin incelenmesi konularında araştırmalar yapmaktayım. Ayrıca metalik camların mikro ölçekteki mekanik özelliklerini, nükleer santrallerde kullanılan yapısal malzemelerin radyasyon altındaki değişimlerini ve üç boyutlu yazıcı ürünü yapıların mekanik davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalarımı sürdürüyorum.

Yrd. Doç. Dr. Ulaş YAMAN
Makina Mühendisliği Bölümü
Şubat 2016'dan beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde çalışıyorum. Lisans (2007), Yüksek Lisans (2010) ve Doktora (2014) derecelerimi ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden aldım. Lisans eğitimim sırasında Mekatronik Yandal programını tamamladım. Doktora eğitimim ardından Purdue Üniversitesi (ABD) Bilgisayar Bilimi Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak, 2014 – 2015 yılları arasında çalıştım. Mekatronik eğitiminin vermiş olduğu vizyon ve Purdue Üniversitesinde yürüttüğüm çalışmalar ışığında disiplinlerarası çalışmalar yürütmeyi seviyorum. Çalışma alanlarım; 3 boyutlu (3B) yazıcılar ve eklemeli üretim, CAD/CAM yazılım mimarileri, üretim sistemleri için komut üretimi, FPGA-tabanlı gömülü sistemler ve hesaplamalı geometri olarak sıralanabilir. Bu alanlarda birçok yayınım bulunuyor ve şu anda "3B Yazıcılar İçin Yeni Bir Tasarım ve Üretim Akışı: LIPRO" başlıklı TÜBİTAK projesini yönetiyorum. Boş zamanlarımda bağlama çalmaktan ve kara kalem resim yapmaktan hoşlanıyorum.

Yrd. Doç. Dr. Umut ÖZGE
Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
ODTÜ'de Kimya Müh. okudum; bir yıla yakın mühendislik yaptım. ODTÜ'de yapay zeka, dilbilim, psikoloji ve felsefe dallarını bir araya getiren Bilişsel Bilimler diye bir bölüm olduğunu öğrenince; mühendisliği bırakıp o bölümde yüksek lisansa başladım; ardından aynı bölümde doktorayı bitirdim. Araştırmalarım genel olarak doğal dillerde anlamın mantıksal ve hesaplamalı modelleri çerçevesinde oldu. Bunu yaparken de anlamın nispeten daha mekanik ve sentaks ile atbaşı giden yönleri üzerinde durdum. Örneğin, "Çoğu dilbilimci önemli bir problemi çözen her makaleyi okumuştur." cümlesinin Türkçede kaç farklı okumasının olduğu ve neden bu okumaların biri dışındakilerin, "önemli bir problemi" yerine "önemli bir problem" dediğimizde kaybolduğu üzerine belki de gereğinden fazla kafa yordum. Doktoranın ardından Stuttgart ve Köln Üniversitelerinde araştırmacı olarak çalıştım, Harvard ve Edinburgh Üniversitelerinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundum. Bir süredir ODTÜ Bilişsel Bilimler Böl.'nde mantık, bilgisayar programlama, dil felsefesi, kuramsal bilgisayar bilimi ve yapay zeka konularında ders veriyor, hesaplamalı ve formel anlambilim konusunda araştırma yapmaya devam ediyorum.

Yasemin KÜÇÜKAYDIN
Yabancı Diller Yüksek Okulu - Temel İngilizce Bölümü
ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği lisans programı mezunuyum. Mezun olduğum 2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde okutman olarak çalışmaya başladım. Çalışma hayatım süresince farklı amaçlar ve farklı profillere ders verme imkanı buldum. Kırıkkale Üniversitesi'nde Modern Diller Birimi başkanı olarak görev yaptım. Bunun yanı sıra ölçme, değerlendirme ve müfredat birimlerinde de çalıştım. Konuşma öğretimi ve dilbilgisi öğretimi üzerine araştırmalar yaptım ve bu araştırmaları ileri götürme düşüncesindeyim. İlgi alanlarım arasında edebiyat, gezi ve müzik bulunmaktadır.