2018 yılı Birinci Döneminde ODTÜ Ailesine Yeni Katılan Akademisyenlerimiz...

Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur AYDINOĞLU 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Arsev Umur Aydınoğlu disiplinlerarası bir sosyal bilimcidir. Doktora çalışmasını 2011'de Tennessee Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, ABD'de Güney Karolina Üniversitesi'nde ve NASA'da çalışmış, Japonya'da ELSI'de araştırmalar yapmıştır. Araştırma konusu disiplinlerarası araştırma işbirlikleri olmakla birlikte; sanal takımlar, araştırma verileri yönetimi, astrobiyoloji, hayatın kökleri, karmaşık adaptif sistemler teorisi; değerlendirme çalışmaları, tasarım odaklı düşünce, bilim ve teknoloji çalışmaları ve bilim iletişimi gibi konularda yayın yapmıştır. Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı kurucu üyelerinden biri, ODTÜ Tasarım Fabrikası ve Blue Marble Space Institute of Science'ın üyelerindendir.

Dr. Öğr. Üyesi Ezel BOYACI 
Kimya Bölümü

Dr. Ezel Boyacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü’nden 2005 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversiteden 2008 ve 2012 yıllarında Analitik Kimya alanında almıştır.  Doktora sonrası çalışmalarını, 2012-2017 yılları arasında Kanada’da University of Waterloo’da Prof. Dr. Janusz Pawliszyn ile yürütmüştür. 2015 yılında doçentlik ünvanını almıştır. Eylül 2017’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde göreve başlamıştır. Çalışma konuları arasında katı faz mikroekstraksiyon (SPME) ile çeşitli klinik, farmasötik ve çevresel uygulamalar, yeni ekstraktif fazların geliştirilmesi, SPME ile beyinde in vivo metabolomiks çalışmaları yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU 
Felsefe Bölümü

ODTÜ Felsefe Bölümü'ne 2017 yılının Eylül ayında katıldım. Feminist felsefe, siyaset felsefesi ve etik üzerine dersler veriyorum. Lisansımı Koç Üniversitesi'nde Psikoloji ve Felsefe bölümlerinde, yüksek lisansımı ve doktoramı ise Oregon Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yaptım. Yine Oregon Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde dört yıl, Kadın ve Toplumsal Çalışmaları Bölümü'nde bir yıl boyunca dersler verdim. ODTÜ'ye gelmeden önce bir süre Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Paranoyanın Siyaseti: Güvenlileştirmenin Duygulanımı, Zamansallığı ve Epistemolojisi başlıklı doktora tezimde rutin ulusal güvenlik uygulamalarının ulusaşırı ölçekte dayandığı güvenlileştirme mantığını iktidar ilişkileri yapısı üzerinden inceledim ve ırksallaştırma, toplumsal cinsiyet ve militarizm kesişiminde işleyişini irdeledim. Şimdi ise özellikle ulusaşırı feminizm oluşumları bağlamında bu iktidar yapılarına karşı konumlanarak farklı yaşam biçimleri yaratma ve özgürlük alanları açma olanağı sağlayan ittifak olasılıklarına odaklanıyorum. Queer hareketi de bu çerçevede değerlendiriyorum ve 2018 Bahar döneminde yeni bir yüksek lisans/doktora dersi olarak Queer Felsefe dersini açıyorum. Akademinin yanı sıra on yedi senedir aktif olarak müzikle uğraşıyorum. Feminist bir punk grubunda gitar çalıyorum ve şarkı söylüyorum. Aynı zamanda da düzensiz bir yayın olarak fanzin çıkartan ve kadın müzisyenleri desteklemek adına konserler düzenleyen bir punk kolektifini yönetiyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Gökberk CİNBİŞ 
Bilgisayar Mühendisliği

R. Gökberk Cinbiş, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği alanında lisans ve 2010 yılında Boston Üniversitesi'nden (ABD) bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans derecesi aldı. 2010-2014 yılları arasında Fransa INRIA Grenoble'da doktora öğrencisi olarak çalıştı ve 2014 yılında Grenoble Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri dalında doktora derecesi aldı. 2015 yılında Fransız Örüntü Tanıma Birliği'nin (AFRIF) en iyi doktora tez ödülünü aldı. 2016-2017 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde yardımcı doçent olarak görev aldı. 2017 Eylül ayında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak katıldı. Derin öğrenme, eksik gözetimli öğrenme ve istatistiksel görüntü modelleri konuları başta gelmek üzere bilgisayarlı görü ve makine öğrenmesi alanlarında araştırmalarını yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hande ALEMDAR 
Bilgisayar Mühendisliği

2004, 2009 ve 2015 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden sırasıyla lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Makine Öğrenmesi Kullanarak İnsan Aktivitesi Anlama başlıklı doktora tezim, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından en iyi tez ödülüne layık görüldü. Doktora sonrasında Fransa'da Grenoble Bilgisayar Bilimleri Laboratuvarında, ST microelectronics firmasıyla ortaklaşa yürütülen bir projede görev aldım. Bu proje kapsamında Derin öğrenme yöntemlerinin enerji verimli bir donanım üzerinde gerçeklenmesi konusunda araştırmalar yaptım. 2018 Bahar dönemi itibariyle Bilgisayar Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görevime başladım. Araştırma alanlarım arasında yaygın hesaplama, veri bilimi, büyük veri analitiği, yorumlanabilir makine öğrenmesi yer almaktadır.  Fırsat buldukça doğa yürüyüşleri, koşu, yelken ve kayak yapmaktan hoşlanıyorum.

Doç. Dr. Klaus W. SCHMIDT 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği

2004, 2009 ve 2015 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden sırasıyla lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Makine Öğrenmesi Kullanarak İnsan Aktivitesi Anlama başlıklı doktora tezim, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından en iyi tez ödülüne layık görüldü. Doktora sonrasında Fransa'da Grenoble Bilgisayar Bilimleri Laboratuvarında, ST microelectronics firmasıyla ortaklaşa yürütülen bir projede görev aldım. Bu proje kapsamında Derin öğrenme yöntemlerinin enerji verimli bir donanım üzerinde gerçeklenmesi konusunda araştırmalar yaptım. 2018 Bahar dönemi itibariyle Bilgisayar Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görevime başladım. Araştırma alanlarım arasında yaygın hesaplama, veri bilimi, büyük veri analitiği, yorumlanabilir makine öğrenmesi yer almaktadır. Fırsat buldukça doğa yürüyüşleri, koşu, yelken ve kayak yapmaktan hoşlanıyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bülent ÖZER 
Makina Mühendisliği

Dr. M.Bülent Özer ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve yüksek lisans derecesini de aynı bölümden almıştır. Doktora derecesini 2004 yılında Illınois Üniversitesi Şikago Kampüsü Makina Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2006-2010 yılları arasında biyomedikal sektöründe araştırma geliştirme mühendisi olarak çalışmıştır. Diyaliz cihazlarının, kök hücre ayırma makinalarının ve infüzyon pompalarının yeni ürün tasarımı ve ürün desteği birimlerinde çalışmıştır. 2010 yılında ODTÜ KKTC kampüsünde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve daha sonra da TOBB Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı docent olarak görev yapmıştır. Araştırma konuları mekanik titreşimler, akustik, ultrasonik, akustik dalgalar ile hücre ayırımı ve biyomedikal cihaz tasarımını içermektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hilmi DEMİR
Felsefe Bölümü

Ağırlıklı olarak Zihin Felsefesi, Bilişsel Bilim Felsefesi, Enformasyon Felsefesi ve Olasılık Felsefesi alanlarında akademik çalışmalarını yürüten Mehmet Hilmi Demir, felsefe ve bilişsel bilimler alanlarında doktora derecesini Indiana Üniversitesi, Bloomington’dan almıştır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleştirdiği çalışmaları Australasian Journal of Philosophy, Mind, Logique et Analyse, ve Kilikya Felsefe Dergisi gibi mecralarda yayınlanmıştır. Akademik çalışmalarına ek olarak ülkemizin dezavantajlı gruplarına destek amaçlı gerçekleştirilen sosyal projelerde gönüllü olarak yer alan Mehmet Hilmi Demir boş zamanlarını tarih okumaları yaparak ve ülkemizin özellikle Selçuklular döneminden kalan tarihsel yapılarını ziyaret ederek değerlendirmektedir.

Prof. Dr. Murat BAÇ
Felsefe Bölümü

Murat Baç lisans derecesini ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra, ODTÜ Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından katıldığı University of Alberta’da (Kanada) Felsefe doktorasını bitirmiştir.  Doktora derecesini aldıktan sonra Dalhousie University’den (Kanada) kazandığı doktora-sonrası burs ile iki yıl daha akademik çalışmalarına devam etmiştir. Yurtdışında araştırma yaptığı kurumlar arasında 2010 yılında Sabbatical izinle gittiği Universitat de Barcelona da bulunmaktadır. Yurt dışında gerçekleştirdiği doktora ve doktora-sonrası araştırma çalışmalarının ardından 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne katılmış ve 14 yıl boyunca orada çalışmıştır. Bu hizmetleri sırasında Boğaziçi Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. Murat Baç 2005-2010 yılları arasında ülkemizin ilk uluslararası endeksli felsefe dergisi olan Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy’nin eş-editörlüğünü yürütmüştür. Uluslararası felsefe dergileri ve bilinen ulusarası yayınevlerince basılan akademik kitaplar için hakemlik hizmeti vermiştir. Halen bazı ulusal akademik dergilerin danışma kurulunda yer almaktadır. Murat Baç kendi özgün görüşlerini genel olarak doğruluk ve gerçeklik, bilgi kuramı, varlık kuramı, bilişsel bilimler, fizik felsefesi, sosyal bilimler felsefesi, felsefe tarihi, bilim tarihi, fenomenoloji ve sosyal eleştiri kuramları konularında kaleme almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU
Maden Mühendisliği

Dr. Mustafa Erkayaoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini 2008 ve 2011 yıllarında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, University of Arizona’da Sistem ve Endüstri Mühendisliği yandalı ile tamamlamıştır. University of Arizona’da araştırma görevlisi olarak görev alırken aynı zamanda madencilik endüstrisine teknoloji ve iş zekâsı uygulamaları alanında hizmet veren bir danışmanlık şirketinde İş Zekâsı Uzmanı olarak çalışmıştır. 2017 yılı Ekim ayından itibaren ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları arasında madencilik endüstrisinde üretime yönelik performans iyileştirme, maden planlama, filo yönetim sistemleri, iş zekâsı uygulamaları ve veri madenciliği bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Naz SAYARI
İşletme Bölümü

Dr. Naz Sayarı Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2004 senesinde mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2008 yılında Başkent Üniversitesi’nde tamamlamış, doktorasını ise 2013 senesinde ODTÜ İşletme bölümünden almıştır. 2014-2015 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Eyaleti’ndeki Wake Forest Üniversitesi İşletme Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışştır. Ayrıca akademik kariyerine başlamadan önce PWC, DFK International ve Hollanda Büyükelciliği gibi uluslararası şirket ve organizasyonlarda görev almıştır. Araştırma konuları kurumsal yönetim, risk yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve şirketlerin finansal performans analizlerini içermektedir. Akademik araştırmalarının yanı sıra, ODTÜ’de yardımcı doçent olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi derslerini vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Özcan YAZICI
Matematik Bölümü

2006 yılında ODTÜ Matematik Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl Sabancı Üniversitesinde yüksek lisans programına başladım ve 2008 yılında matematik (analiz) alanından master derecemi aldım. 2015 yılında Syracuse Üniversitesi Matematik Bölümü’nden doktoramı aldım. Sonrasında Katar’da bulunan Texas A&M Üniversitesi’nde bir yıl doktora sonrası araştırmacı olarak bulundum. 2016-2017 ders yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde ziyaretçi yardımcı doçent olarak çalıştım. Temmuz 2017 tarihinden itibaren ODTÜ Matematik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktayım. Çalışma alanlarım arasında çok değişkenli kompleks analiz, kompleks dinamik sistemleri ve kompleks geometri bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Senem TURHAN
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Senem Turhan, araştırmacı ve eğitimci kimliğiyle insan odaklı araştırma, tasarım düşüncesi ve tasarım için sürdürülebilirlik konularında birçok çalışma ve projede yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, yüksek lisans tezini tasarım eğitiminde sürdürülebilirlik ve doktora çalışmalarını ürün tasarımında yaratıcı tasarım araştırmaları üzerine tamamladıktan sonra doktora sonrası çalışmaları için Sidney’deki Yeni Güney Galler Üniversitesi’nde görev yaptı. Akademik kariyerinden önce mobilya sektöründe tasarımcı olarak çalışan Senem, daha sonra ODTÜ’de araştırma görevlisi ve doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı. Yakın zamanda ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak derslere katkıda bulundu ve Sustain!DRL tasarım araştırmaları ekibinde uzman araştırmacı olarak yer aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Serhan TÜRKYILMAZ
Kimya Bölümü

Serhan Türkyılmaz ODTÜ Kimya Bölümü’nden 1996’da mezun oldu. Solüsyon-fazı karışım sentezi alanında metodoloji geliştirme çalışmalarıyla 2007 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nden organik kimya doktorası aldı. 2007-2011 arasında Lehigh Üniversitesi’nde inhalasyon anestetiklerinin ve kolesterol izomerlerinin fosfolipit zarlarda lipit-lipit etkileşim enerjileri üstündeki etkileri konusunda doktora sonrası araştırma yaptı. 2011 yılında Notre Dame Üniversitesi’ne Walther Kanser Vakfı Doktora Sonrası Araştırmacısı olarak gelerek bakteri ve apoptotik memeli hücrelerine hedeflenebilir lipozomlar, floresan boyalar ve nükleer görüntüleme ajanları geliştirdi. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmsötik Kimya ABD’na yardımcı doçent olarak atandı. 2017’de ODTÜ Kimya Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. İlgilendiği araştırma alanları hedeflenebilir liposomal sistemler ve fotodinamik terapi ajanlarına ek olarak medisinal ve sentetik kimyadır. Evli ve bir oğlu olan Serhan bilimkurguya, fotoğrafçılığa ve müziğe ilgi duyuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Zöhre KURT
Çevre Mühendisliği

Lisans derecelerimi ODTÜ Çevre Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında aldıktan sonra Georgia Institute of Technology Çevre Mühendisliği ve Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği bölümlerinden 2008 ve 2011 yıllarında mastır derecelerini aldım. 2012 yılında aynı üniversitede Çevre Mühendisliği bölümünde doktora derecemi tamamladım. Aynı üniversitede post doktora yaptıktan ve araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Florida State Üniversitesi, FSU Urban Risk Center, Institute of Scientific Research and High Technology, Engineering Works Corp. ve Agrofino Corp. gibi yerlerde araştırmacı, öğretim üyesi ve danışman olarak çalıştım. Şu anda ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak araştırmalarıma devam ediyorum. Çalışma alanlarım arasında kirlilik kanyakları kontörleri, tarımsal kaynaklı kirlilikler, biyomoleküler, biyoinformatik ve biyomikrobiyolojik tekniklerin mühendislik alanlarında kullanımı, biyokimyasal degredasyon yollarının tanımı bulunmakta. Arastama yapmadığım zamanlarda kuş gözlemleri, müzik, fotoğrafçılık ve eko seyahat alanlarıyla ilgileniyorum.