2017 yılı İkinci Döneminde ODTÜ Ailesine Yeni Katılan Akademisyenlerimiz...

Yrd. Doç. Dr. Bahar İPEK
Kimya Muhendisliği
2008 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği'nden lisans derecemi aldıktan sonra, 2011 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği'nden Fotokataliz alanında çalışmalarımla yüksek lisans derecemi aldım. 2011–2016 yılları arasında da University of Delaware Kimya Mühendisliği'nde 'Küçük Gözenekli Zeolitlerin Enerji Alanındaki Kullanımları' üzerine doktora yaptım. Bu süreçte Amerikan Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Nötron Araştırma Merkezi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundum. 2017 Bahar döneminde ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'ne yardımcı doçent olarak katıldım. Şu an zeolit ve gözenekli malzeme sentez ve karakterizasyonu hidrojen depolama ve heterojen kataliz alanlarında araştırmalar yapmaktayım.
Yrd. Doç. Dr. Batur ERCAN
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
ODTÜ'de öğretim üyesi olarak göreve başlamadan önce, Alvimedica şirketinde CoCrMo bazlı stentlerin renal uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Northeastern Üniversitesinde yaptığı doktora sonrası çalışmalarda nanobiyo malzemelerin ortopedi ve deri uygulamaları üzerine yoğunlaşmış, anti-bakteriyel kaplama geliştirilmesinde etkin rol oynamıştır. Bu pozisyondan önce Harvard Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Mehmet Toner ile birlikte mikro akışkan teknikleri kullanarak kandan beyaz kan hücrelerini ayırma amaçlı bir cihaz geliştirmiştir. Doktorasını Brown Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden almış ve kemik doku mühendisliği üzerine çalışmalarda bulunmuş,Yüksek lisansını da Purdue Üniversitesi'nde Malzeme Mühendisliği bölümünden almış, plazma kaplamaların mekanik özellikleri konusunda uzmanlaşmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Elif SÜRER
Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
2005 ve 2007 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden sırasıyla lisans ve yüksek lisans derecelerimi aldım. Bologna Üniversitesi'nde başlayan doktoram süresince bir yıla yakın Boston'da Harvard Tıp Fakültesi'ne bağlı Spaulding Rehabilitasyon Hastanesi'nde serebral palsili çocuklarla çalıştım. Doktoramı aldıktan sonra bir buçuk yıl boyunca Sassari Üniversitesi'nde Alman kurt köpeklerinin dejeneratif hastalıklarını modelleyen projede çalıştım ve tıp fakültesinde dersler verdim. 2013-2015 yılları arasında Milano Üniversitesi'nde REWIRE adlı Avrupa Birliği projesinde felçli ve İhmal Sendromlu hastalar için oyun motoru ve video oyunları geliştirdim. Şubat 2015'te Türkiye'ye dönüş yaptım ve TÜBİTAK 2232 bursiyeri olarak Down Sendromlu çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimleri için oyun geliştirdim. BAP projelerinde araştırmacı olarak bulundum ve Enformatik Enstitüsü Çokluortam Bilişimi'nde dersler verdim. Nisan itibariyle aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Araştırma alanlarım arasında ciddi oyunlar, prosedürel içerik, hareket analizi, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görme yer almaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Emre BÜKÜŞOĞLU
Kimya Mühendisliği
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldum. Yüksek lisans derecemi 2010 yılında yine ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecemi ise 2015 yılında University of Wisconsin-Madison Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nden aldım. Bu süreçte, Wisconsin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde (UW-MRSEC) çeşitli bilimsel projelerde ve bunun yanında bilimin yaygınlaştırılması faaliyetlerinde yer aldım. Yumuşak malzemeler, sensörler, sıvı kristaller, koloit ve ara faz olayları, kompozitler ve polimerler üzerine araştırmalarımı sürdürüyorum. Tenis, koşu, bisiklet, kaligrafi ve kahve ile ilgileniyorum.
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Muzaffer GÜVENSEN
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Dr. Gökhan M. Güvensen lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2006, 2009 ve 2014 yıllarında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Daha sonra ise 2015-2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, University of California, Irvine (UCI) bünyesinde bulunan Center for Pervasive Communications and Computing (CPCC) isimli araştırma laboratuvarında doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur ve halen ortak çalışmalar yürütmektedir. 2017 yılında ise, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Araştırma alanları genel olarak sayısal haberleşme sistemleri ve istatistiksel sinyal işlemeyi kapsamakla birlikte, modülasyon teorisi, yeni nesil kablosuz haberleşme teknikleri, bilgi kuramı ve radar sinyal işleme üzerine yoğunlaşmıştır. Boş zamanlarında, yüzmek ve klasik film izlemekten, 90'lı yılların muziği ve Türk sanat müziği dinlemekten hoşlanmaktadır. Ayrıca, Türk ve dünya mutfaklarındaki gurme lezzetlerin peşinden gitmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Hamdullah YÜCEL
Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü
Lisans derecemi 2007 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nden aldım. Aynı yıl ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Anabilim dalında bütünleşik doktora programına başladım ve 2012 yılında doktara derecemi aldım. Aynı zamanda ODTÜ Matematik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Doktara çalışmaları kapsamında Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri Rice Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundum. 2012-2015 yılları arasında Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Nisan 2017'de ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü'ne yardımcı doçent olarak katıldım. Başlıca araştırma alanlarım arasında eniyilemeli kontrol problemleri, süreksiz Galerkin yöntemleri, uyarlamalı ağ yöntemleri bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. İlkay ŞENDENİZ YÜNCÜ
İşletme
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecemi aldıktan sonra yine ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans ve ODTÜ İşletme Bölümü'nden MBA derecemi aldım. Sonrasında dört yıl kadar özel sektörde finans alanında çalıştım. Doktora derecemi ise 2007 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldım. Doktora sonrası çalışmalarımı sırasıyla University of California Berkeley, Haas School of Business ve Tilburg University School of Economics and Management'ta sürdürdüm. 2008 yılı itibariyle IÉSEG School of Management'ta yardımcı doçent olarak görev yaptım. Halen ODTÜ İşletme Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bankacılık, finansal piyasalar ve finans-ekonomik büyüme ilişkileri üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler veriyorum.
Yrd. Doç. Dr. Kerem BAYAR
Makina MühendisliğODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nden 2004 ve 2006 yıllarında lisans ve yüksek lisans derecelerini aldım. 2011 senesinde ABD Ohio State Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden doktora derecesini aldım. 2011– 2015 yılları arasında ABD'de otomotiv sanayinde çalıştım. Nisan 2017'den itibaren ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Uzmanlık alanım, otomotiv mühendisliğidir. Başlıca araştırma alanlarım ise taşıt dinamiği ve kontrolü, otomotiv mühendisliği alanında döngüde yazılımsal ve donanımsal benzetim teknikleri, hibrid ve elektrikli araçlardır. Kitap okumak ve spor yapmak hobilerim arasında yer almaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Koray ÖZHAN
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Koray Özhan, lisans eğitimini ODTÜ Kimya Bölümü'nde 2003 yılında tamamladıktan sonra ABD'ye yerleşmiştir. Uzun yıllar ilaç sektöründe kimyager olarak çalıştıktan sonra yüksek lisansını Southern Connecticut State University Kimya Bölümü'nde organometalikler üzerine tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Louisiana State Üniversitesi'nde Okyanus Bilimleri Bölümü'nde tarihin en büyük deniz petrol kazası olan "Deepwater Horizon Oil Spill" petrol kazasının ekosistem üzerine doğurduğu sonuçlar üzerine çalışmalar yaparak 2014 yılında tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren ODTÜ Deniz Bilimleri'nde Deniz Kimyası alanında doktora sonrası araştırmalar yürütüp; deniz kimyası, ekotoksikoloji ve insan kaynaklı kirleticiler alanında çalışmalarına devam etmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Mert ANKARALI
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla ODTÜ Makina ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri'nden 2007 ve 2010 yıllarında aldım. Doktora derecesini 2015 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden aldım. Doktora sonrasında, aynı bölümde doktora sonrası araştırmacı olarak 2016 yılına kadar çalıştım. Türkiye'ye döndükten sonra bir yıl Desistek Robotik Ltd. bünyesinde uzman robotik mühendisi olarak çalıştım. 2017 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne yardımcı doçent olarak katıldım ve halen aynı göreve devam etmekteydim. Akademik ve profesyonel hayatım boyunca, araştırmalarımı robotlarda ve hayvanlarda dinamik hareketlilik üzerine yoğunlaştırdım ve bu alanda çalışmalarıma devam etmekteyim. Bu alandaki çalışmalarım ve başarılarım sonucunda "2015 Siebel Scholars" listesine seçildim.
Yrd. Doç. Dr. Onur Behzat TOKDEMİR
İnşaat Mühendisliği
Lisans eğitimimi ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans ve doktora eğitimimi ise Chicago, Illinois'de yer alan Illinois Institute of Technology Üniversitesi'nde tamamladım. Illinois Institute of Technology'de araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 2004 yılından itibaren "Illinois Institute of Technology", "City College of New York", "New York University", Qatar University ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri'nde Proje Yönetimi konusunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev aldım. ODTÜ'ye katılmadan önce, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak önce Proje Yönetim Ofisi Direktörlüğü ve sonrasında Chief Sustainability Officer görevlerinde çalıştım. "Journal of Computing in Civil Engineering", "Construction Management and Economics" ve "Journal of Construction Engineering and Management", "International Journal of Project Management" ve "Computer- Aided Civil and Infrastructure Engineering" gibi dergilerde makalelerim bulunmaktadır. Beşiktaş JK tutkunuyum, ayrıca, uzun yıllar siyah kuşaklı olarak Kore sporu olan Hapkido sanatı ile ilgilendim.
Yrd. Doç. Dr. Ozan Cem ÇELİK
İnşaat Mühendisliği
Lisans ve yüksek lisans derecelerini 2000 ve 2002 yıllarında ODTÜ'den, doktora derecesini ise 2007 yılında Georgia Institute of Technology'den almıştır. Doktora sonrası Atlanta'da Walter P. Moore and Associates, Inc. isimli bir danışmanlık firmasında yapı mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2009–2016 yıllarında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Programı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yapı dinamiği ve deprem mühendisliği genel alanında yapısal güvenilirlik, risk analizi, yapısal titreşim ölçüm ve analizleri konularında bilimsel çalışmalar yapmaktadır. 2016 yılında sonuçlandırdığı Cihazlandırılmış Yapılarda Zorlamalı Titreşim Testleri ve Sismik Kırılganlık Değerlendirmesi başlıklı projesi Avrupa Birliği Marie Curie Avrupa'ya Geri Dönüş Hibesi (International Reintegration Grant — IRG) ile 4 yıl süre ile destek almıştır.
Yrd. Doç. Dr. Pelin ANGIN
Bilgisayar Mühendisliği
2007 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecemi, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Purdue Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden doktora derecemi aldım. 2014-2017 yılları arasında Purdue Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı ve misafir yardımcı doçent pozisyonlarında bulundum. 2017'nin Nisan ayından beri ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Başlıca araştırma alanlarım arasında mobil-bulut bilişim, bulut bilişim güvenliği, nesnelerin interneti ve dağıtık sistemler bulunmaktadır. Hobilerim arasında seyahat etmek, işitsel sanat ve sahne sanatları gösterilerini takip etmek yer almaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Simge ÇINAR
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Lisans ve yüksek lisans derecelerimi ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden sırasıyla 2008 ve 2009 yıllarında aldıktan sonra Iowa State Universitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde doktora çalışmalarıma başladım. 2013 yılında doktora derecemi aldıktan sonra aynı üniversitede Makine Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümlerinde 2 ayrı grupta doktora sonrası çalışmalarıma devam ettikten sonra Nisan 2017 itibariyle ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yapmaya başladım. Kolloit ve yüzey kimyası üzerine çalışmalar sürdüyorum. Metal, seramik ve polimer malzemeleri içeren çalışmalarımda çok bileşenli ve çok işlevli malzeme sistem ve alt sistemleri geliştirerek başta enerji ve suyun tasarrufu ve geri dönüşümü konularında olmak üzere akıllı ve ileri teknolojiler üretmeyi amaçlıyorum.