ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB)

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB), Kurulduğu 1964 yılından bu yana Üniversitemizin eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetleri alanında gerekli Bilişim Teknolojileri hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizde kullanıcı hizmetleri, yazılımsal otomasyon sistemleri, kablolu / kablosuz ağ hizmetleri, sunucu barındırma, enformatik ve bilgi güvenliği gibi hizmetleri bütünleşik yapıda sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Organizasyon yapısı 9 Grup, 3 Birim, 1 Koordinatörlükten oluşmaktadır. BİDB, Türkiye'deki Üniversiteler arasında birçok ilke sahiptir. Türkiye'nin ilk İnternet bağlantısının sağlanması, ilk kablosuz ağ servisinin başlatılması, ilk web üzerinden etkileşimli kayıtlar, ilk elektronik dergi bunlardan bazılarıdır. 2015 yılından beri ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna sahip olup hizmetlerinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine göre hareket etmektedir. Verilen hizmetler, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve diğer dış kullanıcılara yönelik olarak güncel teknolojilerle uyumlu olacak şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz sunulmaktadır. Başkanlığın çalışmaları Üniversitemiz Stratejik Planında bulunan hedefler doğrultusunda ilerletilmektedir. 2018-2022 Stratejik Planında bulunan "Bilgi sistemlerinin bütünleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile bilgiye ve hizmete zamanında, mekandan bağımsız ve kolay erişiminin sağlanması" hedefi doğrultusunda öğrenci portalı açılmış, yeni elektronik belge yönetim sistemi devreye alınmış, mobil uygulama geliştirilmiş, kablosuz ağın genişletilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak kullanıcılarımıza Bilişim Destek Ekibi ile destek verilmekte, karşılaşabilecekleri sorunlar için Sıkça Sorulan Sorular sayfaları (sss.bidb.odtu.edu.tr) üzerinden kullanıcılarımıza gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. BİDB web sayfasına http://www.metu.edu.tr adresinden, Bilişim Destek Ekibimize 2103301 nolu telefon ve hotline@metu.edu.tr e-posta adresinden ulaşılabilir.