Katip Çelebi-Newton Fonu’nda ODTÜ’ye Yeni Çagrı

Newton Fonu, Birleşik Krallık ve gelişen ekonomiye sahip ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini desteklemek üzere 2014 yılında hayata geçirilmiş, toplam 735 milyon Sterlin bütçeli ve 2021 yılına kadar devam edecek bir programdır. Fon, Türkiye'de "Kâtip Çelebi - Newton Fonu" adı altında yürütülmekte ve British Council da Birleşik Krallık tarafında bu fonun uygulayıcı kurumlarından biridir. İki ülke hükümetleri bu fona yılda 4'er milyon Sterlin'e kadar kaynak tahsis etmektedir. Newton - Kâtip Çelebi Fonu'nun amacı, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki bilim ve inovasyon alanında çalışan paydaşları bir araya getirerek Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve toplumsal refahı destekleyecek ortak çözümler geliştirmektir. British Council da TÜBİTAK ortaklığıyla bu fon kapsamında Doktora Bursları, Araştırmacı Bağlantıları ve İkili İşbirliği Programları aracılığıyla şu ana kadar 106 proje destekleyerek bu çalışmalara katkı vermiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu fon altında en başarılı ve en fazla fon alan üniversitelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Şu ana kadar ODTÜ'den 10 proje British Council çatısı altında desteklenmiştir. Bu çerçevede; Akademik Ziyaret Desteği sayesinde Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz ve Prof. Dr. Rengül Çetin Atalay Birleşik Krallık'tan iki araştırmacıyı ODTÜ'de bir dönem ağırlamış, Dr. Öğr. üyesi Ozan Keysan ise bir dönem çalışmalarına Edinburgh Üniversitesi'nde devam etmiştir. Çalıştay Düzenleme Desteği kapsamında ise, Prof. Dr. Ela Alanyalı Aral ve Dr. Öğr. üyesi Nejan Huvaj içinde bulunduğumuz akademik yıl içerisinde düzenledikleri çalıştaylarla her iki ülkeden 66 akademisyeni bir araya getirmiş, birçok yeni bağlantının kurulmasına katkı sağlamışlardır. Prof. Dr. Adnan Yazıcı, Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, Dr. Öğr. üyesi Selçuk Yerci, Prof. Dr. Levent Toppare ve Prof. Dr. M. Volkan Atalay ise İkili İşbirliği Programı kapsamında yürüttükleri projelerle bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasına vesile olmuşlardır. British Council 2018'de İkili İşbirliği Programı aracılığıyla desteklerine devam edecektir. 9 Nisan 2018 tarihinde açılması planlanan yeni çağrı kapsamında

-Türkiye ve Birleşik Krallık'taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulması/var olan ortaklıkların geliştirilmesi,

-Belirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir. Hibe miktarı Birleşik Krallık yürütücü ortakları için azami £150,000, Türk yürütücü ortakları için Mühendislik & Doğa Bilimleri projeleri için azami 720.000 TL, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler projeleri için ise azami 360.000 TL'dir.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki internet sayfalarından ulaşabilirsiniz: https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/newton-katip-cele... https://h2020.org.tr/tr/ikili-isbirlikleri/gb http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-proje-de...