Birinci Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu ODTÜ’nün Katkılarıyla Düzenlendi

Efemera Nedir?

"Bir günden fazla dayanmayan" anlamına gelen ve yunanca kökenli olan efemera, Maurice Rickards tarafından "gündelik hayatın önemsiz belgeleri" olarak yeniden tanımlanmış, böylelikle gazeteler, dergiler, takvimler, afişler, posterler, tapu belgeleri ve hatta kibrit kutuları, çikolata kartları, tohum zarfları gibi tüketim amaçlı olan basılı tüm kağıt parçaları günümüze kadar efemera kavramı içinde değerlendirilmiştir. Efemera, her ne kadar tüketim sonrası kaderlerinin "çöp" olacağı düşünülse de günümüzde, geçmişin iktisadi, siyasi, kültürel ve sosyal hayatına ışık tutan değerli kaynaklardır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gürsel'in katkılarıyla, Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu; 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Uluslararası bilim komitesinde Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşen Savaş ve Prof. Dr. T. Elvan Altan'ın da bulunduğu altı temadan oluşan sempozyum, duyurulduğu ilk günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Sempozyuma, Türkiye'den ve yurt dışından; Prof. Kevin D. Murphy, Prof. Sally O'Driscoll, Prof. Dr. İshak Keskin, Prof. Philip J. Davies ve Prof. Sinan Niyazioğlu gibi alanlarında uzman birçok öğretim üyesi ve uzman katıldı. Ana program yanında ek program kapsamında seminerler ve bir de serginin düzenlendiği sempozyuma olan ilgiden ve gelen çok sayıda bildiri önerisinden memnuniyetini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gürsel "Türkiye'de ve belki de dünyada efemera çalışmalarını, ana programının yanı sıra koleksiyoner, küratör ve sahaf gibi konu uzmanlarının yer aldığı bir ek program vasıtasıyla ilk defa çok geniş bir kapsamda ele alan bir sempozyum gerçekleştiriliyor. Kayda değer öneme haiz bu sempozyum esnasında tartışılan ve paylaşılan her bilginin ehemmiyetinin ve kıymetinin farkındayız."dedi.