GİSAM: Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma Ve Uygulama Merkezi 25 Yaşında

ODTÜ'nün görsel-işitsel hafızasını tutar, görsel-işitsel sanat ürünleri üretir ve bir eğitim merkezi olarak işlev görür.

GİSAM (Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi) 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde rektörlüğe bağlı bir araştırma ve uygulama merkezi olarak kuruldu. Rektörlük binasındaki tek bir oda ve Hazırlık Okulu’ndaki küçük bir stüdyo ile başlayan faaliyetleri, bugün kendi binasında, tüm teknik donanım ve mekânları ile çekim platosu, profesyonel üretime ve öğrenci kullanımına açık kameraları, kurgu sistemleri, çağını yakalayan sanal ve artırılmış gerçeklik , yeni medya  oyun tasarımı altyapısı ve renkli kadrosu ile tam donanımlı bir merkezde devam etmektedir.

GİSAM kurulduğu günden bu yana hem ODTÜ içi hem de ODTÜ dışına tanıtım, belgesel ve kısa filmler üretmekte hem de atölyeler yoluyla kendi insan kaynağını yetiştirdiği gibi bu alanda ODTÜ mezunlarının var olmasına neden olmuştur.

ODTÜ için ürettiklerini  ana başlıkta toplayabiliriz.

Haftanın Videosu

ODTÜ ana sayfasında, “Youtube” kanalında ve “Facebook”ta her hafta yeni yayınlanan videolar ile üniversitede yapılan güncel bilim, araştırma, projelerinin kamuoyuyla buluşturulması hedeflenmektedir. 3 dakikayı geçmeyen İngilizce altyazılı videolar ODTÜ’nün bilim dünyasındaki penceresini oluşturmaktadır.

Tanıtım Videolar

Öncelikli olarak ODTÜ bünyesinde bulunan bölümlerin ve merkezlerin tanıtım filmlerini hazırlayan GİSAM, aynı zamanda bilimsel araştırma projeleri ve sosyal sorumluluk projelerinin tanıtım filmleri hazırlamaktadır. Hazırlanan tanıtım filmlerinin temel amacı bölüm ve merkezlerin, yapılan araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinin görev, amaç ve vizyonlarını görsel bir şekilde anlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Eğitim Filmleri

GİSAM'da ODTÜ bünyesinde verilmekte olan derslerde kullanılmak üzere görsel ürünler hazırlanmaktadır. Ayrıca ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Portalında ( http://ocw.metu.edu.tr ve http://acikders.odtu.edu.tr ) yer alan derslerin videoları da GİSAM ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi işbirliği ile üretilmektedir.

Belgeleme & Arşiv

GİSAM, ODTÜ’de yapılan bilimsel araştırma projelerinin, seminerlerin, toplantıların görüntülü kayıtlarını alır ve bu kayıtları kaynak oluşturulması, yeniden kullanılması ve değerlendirilmesi için arşivler.

BELLEK

GİSAM 2003 yılından itibaren görsel-işitsel bellek çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye’nin kısa tarihi de sayılan ODTÜ tarihi ile ilgili belgeleme ve arşivleme çalışmalarını BELLEK projesiyle devam ettirmektedir.  

Bu çalışma kapsamında ODTÜ tarihine dair “Bozkırı Yeşertenler “ ve “Zor Yıllar”  isimli iki belgesel üretilmiştir. Bu belgeseller aşağıdaki bağlantılardan izlenebilir:

Bozkırı Yeşertenler - https://www.youtube.com/watch?v=BMuSiEKhVIk

Zor Yıllar - https://www.youtube.com/watch?v=4UBxEwu4PGQ

Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümü için 60 yıl belgeseli  “CE’57” ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 50.yılı nedeniyle “Mete’66” belgeseli ilgili bölümlerin destek ve işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Bir ODTÜ-TÜBİTAK projesi olarak 1993 yılında Türkiye’ye ilk defa İnternet’in getirilme sürecini anlatan “Teypten-İnternete 64 KB” belgeselini de GİSAM sözlü tarih yöntemiyle yapmıştır. Belgeseli izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=NJ2QUlmhAYU

Bilgeİş – İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi

Türkiye’nin en büyük ücretsiz ve kitlesel çevrimiçi eğitim portali de GİSAM bünyesindeki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi tarafından hayata geçirilmiştir. Bilgeİş projesi, Avrupa Birliği – Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği kapsamında yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG PRO) “Hayat boyu öğrenme” önceliği çerçevesinde yürütülmektedir. Projenin amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) çalışan ve işverenlerinin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması ve kapasitelerinin arttırılması ile teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasasının desteklenmesi,  bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının ve etkinliğinin artırılması, hayat boyu öğrenmenin desteklenmesidir. Bilgeİş eğitimlerine  https://bilgeis.net adresinden ulaşılabilmektedir.

Benim ODTÜM Kısa Film ve Video Yarışması

2017 yılından itibaren ODTÜ öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ODTÜ öğrencilerini hem sinema sanatına yakınlaştırmak hem de ODTÜ ruhunu, kültürünü gelecek nesillere aktarmak amaçlanmaktadır.

http://benim.odtu.edu.tr adresinden yarışmaya ait film ve fotoğraflara ulaşabilirsiniz.

Ödül

GİSAM 2009 yılında Uluslararası Ankara Film Festivali’nden  bu alana yaptığı katkılar nedeniyle “Kitle İletişim Ödülü”almıştır.

GİSAM, ODTÜ ruhu ve kültürünü gelecek nesile aktarmaya devam edecek…

http://gisam.odtu.edu.tr