Akademik Gelişim Programı (AGEP) ve İdari Personel Gelişim Programı (İGEP)

AGEP ve İGEP içerikleri katılımcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar başlamadan önce revize edilmekte, sürekli geliştirilmektedir. Programlar, Rektörlük ve Genel Sekreterlik desteği ile Personel Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgiye http://www.agep.metu.edu.tr ve http://www.igep.metu.edu.tr bağlantılarından ulaşılabilir.

Akademik Gelişim Programı (AGEP) ve İdari Personel Gelişim Programı (İGEP) Üniversitemizde 2011 ve 2014 yıllarından beri sunulan, özgün, geniş kapsamlı hizmet içi eğitim programlarıdır. AGEP Üniversitemize yeni katılan akademik personele yönelik hazırlanmış bir programken, İGEP; en az 5 yıllık kamu hizmeti olan idari personele yönelik tasarlanmış bir eğitim programıdır. İsim benzerlikleri sebebiyle sıklıkla benzer olduğu düşünülen programlar; amaç ve içerik olarak birbirinden oldukça farklıdır. Programların en önemli ortak özellikleri ise katılımcıların mesleki ağ oluşturmalarına olanak sağlamalarıdır. AGEP akademik açıdan disiplinlerarası çalışmalara, İGEP ise idari açıdan birimlerarası işbirliği ve farkındalık yaratma için zemin oluşturmuştur.

AGEP

AGEP; Üniversitemize yeni katılan ve akademik kariyerinin başındaki öğretim üye ve görevlilerinin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak ve eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış 10 modülden oluşan yaklaşık 55 saatlik bir programdır. Program sonunda katılımcıların Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme veya Toplumsal Hizmet konularında bir sunum yapmaları beklenmektedir. AGEP programında seminerleri üniversitenin akademik yöneticileri ve diğer öğretim üyeleri vermektedirler. Programı tamamlayan AGEP kapsamındaki öğretim elemanlarına, akademik çalışmalarını desteklemek üzere bir bütçe ve akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetlerden faydalanma imkanları sağlanır. AGEP'e katılan öğretim elemanlarından istekli olanlar Mentorluk Programına da katılabilmektedirler. Mentorluk uygulaması ile; yeni öğretim elemanlarının ODTÜ kültürünü öğrenmelerine, üniversite olanakları hakkında bilgi edinmelerine, mesleki ağlar oluşturmalarına, kendilerini üniversite ortamına ait hissetmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, programdan yararlanmak isteyen yeni öğretim elemanları fikir danışabilecekleri deneyimli bir ODTÜ öğretim üyesi (rehber öğretim üyesi/mentor) ile eşleştirilir ve program kapsamında belirlenen tarih aralığında görüşme yapmaları beklenir. Programın başladığı 2011 yılından bu yana AGEP'i 181 öğretim elemanı tamamlamış, 91 katılımcı Mentorluk Programına da dahil olmuştur. 2017 yılında başlayan AGEP-6 programına 21 öğretim elemanı katılmış, 12 katılımcı Mentorluk Programından faydalanmıştır. AGEP-6 ile ilk defa Kıbrıs Kampüsü öğretim elemanlarının da AGEP'e başvurusu alınmış, programa katılımları sağlanmıştır. AGEP-6 Final Sunumları, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde, 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

İGEP

İGEP; idari personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, yetenek havuzunun oluşturulması ve yöneticilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla, 5 ile 15 yıl arasında kamu hizmeti bulunan genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındaki personele yönelik olarak tasarlanan, 5 modül kapsamında, 29 farklı konuda, yaklaşık 80 saatlik bir eğitim programıdır. Seminerler üniversitemiz öğretim elemanları ve konusunda uzman idari yöneticiler tarafından verilmektedir. İGEP katılımcılarının programı tamamlayabilmek için, (1) kendi biriminde yapılan bir işi kolaylaştırmaya yönelik, (2) kendi biriminin verdiği hizmetlerde iyileştirmeye yönelik, (3) kendi biriminde verilebilecek yeni bir hizmetin yaratılması veya (4) ODTÜ çalışanlarının çalışma veya sosyal hayatını olumlu yönde etkileyecek bir toplumsal hizmet projesi önerisi hazırlamaları gerekmektedir. İGEP'te önerilen projelerden seçilenlerin gerçekleşmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Programın başladığı 2014 yılından bu yana İGEP'i 108 idari personel tamamlamıştır. 2017 yılında başlayan İGEP-4 halen 33 katılımcı ile devam etmekte, katılımcıların Kasım 2017'de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Final Sunumlarını gerçekleştirmeleri planlanmaktadır.